Vi har, som du har lest, sett at det finnes mange ulike variasjoner innen hockey. Alle blir spilt på en ganske lik måte, selv om det er noen ganske distinkte forskjeller i selve spillet. Når man snakker om bandy her i landet, så tenker man kanskje oftest på innebandy? Det er i hvert fall det som er ganske synonymt med ordet her. Men det er altså forskjeller på innebandy og vanlig bandy.

Først og fremst i at i bandy så spiller man på is på en langt større bane, med flere spillere. Så det er jo ganske store forskjeller. Bandy kom til Norge i begynnelsen av det forrige århundret, og det var mye på grunn av våre svenske naboer, som introduserte sporten her. De fleste klubbene var, og er fortsatt, lokalisert i Oslo og i byene i nærheten av Oslo. Så det er til en viss grad en mer lokalisert sport enn hva innebandy er, siden innebandy egentlig er en mer populær sport i Norge, med deltakere og klubber over hele landet.

Men begge disse to er under det samme særidrettsforbundet her i Norge, som heter Norges Bandyforbund, som ble stiftet i 1920. Så til tross for at det er forskjeller, så er de såpass like at de kommer under samme forbund. Noe som ikke er så rart kanskje, for om de hadde vært under to forbund så måtte de ha blitt brukt mer penger på administrasjon og lignende. Norges Bandyforbund var jo til og med et av forbundene som var med på å grunnlegge Det internasjonale bandyforbundet i 1955. Så bandy har en viss status her i landet, og det er 26 000 medlemmer over hele Norge. Og det er viktig, jo mer investering av både tid og penger, jo bedre er det for sporten og for alle deltagerne og de som er interesserte.